Get Adobe Flash player

1) شعارهای تبلیغاتی   
نشر دایره چهار رنگ(گروه پژوهشی عفراوی)/ 160 صفحه
چاپ: اول 1391 قیمت: 7500 تومان

کتاب شعارهای تبلیغاتی برای کمک به کسانی است که یا خود به دنبال شعاری برای شرکت میگردند و طراح گرافیک ، مشاور تبلیغاتی شرکتی هستند و بایستی برای کارفرمای خود شعاری مناسب تهیه کنند. از روش ایجاد شعار تبلیغاتی تا نمونه هایی از برندهای برتر جهان، این کتاب در کنار شماست. شامل شعارهای بیش از 500 مجموعه غیر ایرانی و بیش از 100 مجموعه ایرانی