دایره چهاررنگ در نمایشگاه کتاب 93

دایره چهار رنگ که نام انتشارات گروه پژوهشی عفلراوی است امسال در نمایشگاه کتاب 93 حضور خواهد داشت. در این حضور به غیر از کتاب های گروه،‌کتاب های کاربردی در زمینه گرافیک و چاپ هم در غرفه عرضه خواهد شد.
گفتنی است چه خریدی انجام شود و چه نشود، اگر به ما سری بزنید حتما یک هدیه خواهید گرفت. به زودی محل غرفه اعلام خواهد شد.