چاپ نهم

کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند به چاپ نهم رسید.

در این ویرایش کتاب بطور کامل بازبینی شده و غلط های املایی آن گرفته شده است. همچنین قسمت هایی به شکل نکته به کتاب اضافه گرده است. ویرایش جدید کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند در 192 صفحه تک رنگ بر روی کاغذ 80 گرم و  16 صفحه رنگی بر روی کاغذ 135 گرم با صفحه آرایی جدید چاپ و به قیمت 11000 تومان منتشر شده است.